TOYOTA HIACE IV kasse (_H1_) 2.4 i (RZH103, RZH113)