Kølervæske
KØLERVÆSKE BLÅ - 2,5L

KV 2.5L M

KØLERVÆSKE BLÅ - 5L

KV 5L M

KØLERVÆSKE G30 RØD - 1L

KV 1L RED

KØLERVÆSKE BLÅ - 60L

KV 60L M

KØLERVÆSKE BLÅ - 1L

KV 1L M

KØLERVÆSKE G05 GUL - 5L

KV 5L GUL

KØLERVÆSKE G05 GUL - 60L

KV 60L GUL

MIDLAND LONG-LIFE XT-COOLANT - 60L

7012.72021-60L

MIDLAND LONG-LIFE XT-COOLANT - 25L

7011.72021-25L

MIDLAND FROSTVÆSKE G1 - 60L

7012.72022-60L

KØLERVÆSKE G30 RØD - 2.5L

KV 2.5L RED

KØLERVÆSKE G30 RØD - 5L

KV 5L RED

KØLERVÆSKE G30 RØD - 60L

KV 60L RED